.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗ

Στεγάνωση με Hyperdesmo LV ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗ

Η συγκεκριμένη ταράτσα είχε σωστές ρύσεις όχι όμως στεγάνωση.
Έγινε καθαρισμός της με μαρμαρομηχανή, επισκευή του αποκαλυμμένου οπλισμού με το κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας MUCIS STEEL PROTECTION και το επισκευαστικό FLASH TIXO της SINTECNO.
Η στεγάνωση με το αστάρι AQUADUR και το HYPERDESMO LV σε δύο στρώσεις με συνολική κατανάλωση 1,5kgr/m2.
Η τελική στρώση με HYPERDESMO ADY-­E πρόσθεσε στην εφαρμογή σταθερότητα στο χρωματισμό και μεγάλη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ HYPERDESMO LV
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ HYPERDESMO LV
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ HYPERDESMO LV
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ HYPERDESMO LV
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ HYPERDESMO LV
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ HYPERDESMO LV
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ HYPERDESMO LV

Copyright © Στεγανομονωτική

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση,
δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία
ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Power and Design Best Quality Design