.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ

Για την στεγανοποίηση του μπετού το τσιμεντοειδούς βάσης GOLDENSEAL της SINTECNO

Υλικό φινιρίσματος το 2-συστατικών τσιμεντοειδούς βάσης MuCis BS-38 FINISH της SINTECNO

Αστάρι το Υδατοδιαλυτό εποξειδικό 2 συστατικών SINMAST S2 WB της SINTECNO

Τελική επιφάνεια η έγχρωμη βαφή προστασίας δύο συστατικών, εποξειδικής βάσης SINMAST RM22 της SINTECNO

Στεγάνωση και βαφή συντριβανιού
Στεγάνωση και βαφή συντριβανιού
Στεγάνωση και βαφή συντριβανιού
Στεγάνωση και βαφή συντριβανιού

Copyright © Στεγανομονωτική

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση,
δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία
ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Power and Design Best Quality Design