ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Η λύση για κτίρια χωρίς θερμομόνωση.

 Η εξωτερική θερμομόνωση εφαρμόζεται σε υφιστάμενες και νεοαναγειρόμενες κατασκευές. Πρόκειται για την ολοκληρωτική κάλυψη του κτιρίου με ειδικά μελετημένα υλικά με αποτέλεσμα την πλήρη θερμομόνωση λόγω της κατάργησης των θερμογεφυρών και την αντιδιαβρωτική προστασία του. Μειώνοντας τις κτιριακές απώλειες ενέργειας περιορίζουμε την λειτουργία και την κατανάλωση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ


Η αρχιτεκτονική ελευθερία που προσφέρει μας επιτρέπει την διατήρηση της υπάρχουσας πρόσοψης ή την ανακαίνιση της.
Η Στεγανομονωτική έχοντας αναλάβει και φέρει εις πέρας πλήθος μεγάλων και μικρών έργων, διαθέτοντας εμπειρία, τεχνογνωσία και πλήρη εξοπλισμό είναι πιστοποιημένη στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ΚELYFOS της POLYKEM, CLIMA PLUS της THRAKON, BIOPANOPLY της MARMODOM.

Σε όλες τις εφαρμογές γίνεται θερμική απεικόνιση της επιφανείας με τη χρήση ειδικής κάμερας πριν και μετά τη μόνωση. Έτσι, πριν την εφαρμογή της μονώσεως επιτυγχάνεται μία πλήρης καταγραφή των θερμικών απωλειών της επιφάνειας, και στο τέλος των εργασιών παρέχεται μια αδιαμφισβήτητη απόδειξη για την αποτελεσματικότητά της.

Φωτογραφίες έργων που έχουμε εκτελέσει:

[widgetkit id="10" name="ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ"]


Συμπληρώστε τώρα τη φόρμα επικοινωνίας

ΠΑΝΩ
TOP