ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
Στην κορυφή των απαιτήσεών σας

Γιατί είναι απαραίτητη η σωστή μόνωση της ταράτσας;

  • Για την αποφυγή υγρασιών και διάβρωση του κτιρίου.
  • Για την αποφυγή απώλειας θερμικής ενέργειας και ανάπτυξης μυκήτων.
  • Για τη σωστή λειτουργικότητα του κτιρίου χωρίς μεγάλο κόστος και σπατάλη φυσικών πόρων για την θέρμανση και την ψύξη του.
Σε όλες τις εφαρμογές γίνεται θερμική απεικόνιση της επιφανείας με τη χρήση ειδικής κάμερας πριν και μετά τη μόνωση. Έτσι, πριν την εφαρμογή της μονώσεως επιτυγχάνεται μία πλήρης καταγραφή των θερμικών απωλειών της επιφάνειας, και στο τέλος των εργασιών παρέχεται μια αδιαμφισβήτητη απόδειξη για την αποτελεσματικότητά της.

Εφαρμογές μόνωσης 


Συμβατική μέθοδος

Στη συμβατική μέθοδο η θερμομόνωση τοποθετείται κάτω από την στεγάνωση.

ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ


Ανεστραμμένη μέθοδος

Στην ανεστραμμένη μέθοδο η θερμομόνωση τοποθετείται πάνω από την στεγάνωση.
Τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν είναι:

  • Προστασία της στεγανοποιημένης επιφάνειας από μηχανικές ζημιές, κλιματικές μεταβολές, φθορά από υπεριώδεις ακτίνες.
  • Η μόνωση λειτουργεί υπό οποιοσδήποτε κλιματικές συνθήκες.
  • Εξάλειψη του φράγματος υδρατμών.
  • Υπάρχει πρόσβαση και στην στεγανοποίηση και στην μόνωση οποιαδήποτε στιγμή.

Για αυτούς τους λόγους η ανεστραμμένη μέθοδος αποτελεί σήμερα την ενδεδειγμένη λύση για τις μονώσεις ταρατσών. Επιλέξτε μία απο τις ακόλουθες εφαρμογές της ανεστραμμένης μεθόδου μόνωσης ταρατσών για περισσότερες λεπτομέρειες:

Δείτε σχετικά:Συμπληρώστε τώρα τη φόρμα επικοινωνίας

ΠΑΝΩ
TOP