Έχοντας μακρόχρονη και επιτυχημένη διαδρομή στον χώρο της μόνωσης αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην δημιουργία της ενότητας Συχνών Ερωτήσεων (FAQ) με σκοπό:

  • Να δώσουμε πληροφορίες για θέματα πού αφορούν την μόνωση.
  • Να βοηθήσουμε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα μόνωσης και
  • Να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήσεις πού αφορούν τον τρόπο εφαρμογής των υλικών.

Οι πληροφορίες αυτές δίνονται μέσα από τη ματιά του εξειδικευμένου έμπειρου τεχνίτη που σέβεται την δουλειά του και όχι του απλού επιβλέποντα ή κάποιου πού καταγίνεται με πολλά χωρίς όμως να γνωρίζει πραγματικά τίποτα.

Συμπληρώστε τώρα τη φόρμα επικοινωνίας

ΠΑΝΩ
TOP