ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ

Η θεμέλια μόνωση

Οι υπόγειοι χώροι των κατασκευών, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, απαιτούν αποτελεσματική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού. Στην περίπτωση που το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί είναι απλή υγρασία ή νερό χωρίς υδροστατική πίεση (π.χ. διεισδύοντα νερά βροχής), τότε η στεγανωτική στρώση συνιστάται να γίνεται από την εξωτερική πλευρά του περιβλήματος του υπογείου, δηλαδή από την πλευρά της προσβολής του νερού, όπου αυτό είναι εφικτό.

Μία τέτοια στεγανωτική στρώση οφείλει:

  • Να αντιμετωπίζει με επάρκεια την υγρασία ή το νερό.
  • Να έχει διάρκεια στο χρόνο, ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης προσβασιμότητάς της και της συνεχούς επαφής της με το έδαφος.

Όταν η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα στο έδαφος, γύρω από τον υπόγειο χώρο, βρίσκεται άνωθεν της στάθμης του δαπέδου του υπογείου, τότε απαιτείται η διαμόρφωση του υπόγειου χώρου ως στεγανή λεκάνη, η οποία θα βρίσκεται μόνιμα μέσα στο νερό και η οποία θα υφίσταται μόνιμη υδροστατική πίεση. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται συνήθως η εφαρμογή της στεγάνωσης από την εσωτερική πλευρά του υπογείου, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία μίας κλειστής, ενιαίας στεγανολεκάνης.

Μία τέτοια στεγανωτική στρώση οφείλει:

  • Να στεγανώνει αποτελεσματικά, ακόμη και σε συνθήκες υψηλής υδροστατικής πίεσης.
  • Να έχει διάρκεια στο χρόνο, διότι πιθανή βλάβη της έχει ως συνέπεια το άμεσο πλημμύρισμα του υπόγειου χώρου και η επισκευή ή η επαναδημιουργία της απαιτεί σημαντικό κόπο και κόστος.
 
ΜΟΝΩΣΗ ΚΗΠΟΥ ΓΚΑΡΑΖ
 
Φωτογραφίες έργων που έχουμε εκτελέσει:

Συμπληρώστε τώρα τη φόρμα επικοινωνίας

ΠΑΝΩ
TOP