ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ

Η άναρχη και αυθαίρετη δόμηση στις σημερινές μεγαλουπόλεις έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση του αριθμού ελευθέρων χώρων πρασίνου με άμεσο επακόλουθο την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και της εικόνα των πόλεων.

Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική, η οποία λαμβάνει υπόψη της τις κλιματολογικές συνθήκες της εκάστοτε περιοχής και στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας, προσπαθεί να αντιμετωπίσει το παραπάνω πρόβλημα. Μια από τις προτεινόμενες λύσεις είναι η «επαναφορά» της φύσης στα σημερινά αστικά κέντρα μέσω της δημιουργίας "φυτεμένων δωμάτων" σε υφιστάμενα κτίρια.

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
Είναι μια πλήρης μόνωση με πολλά πλεονεκτήματα για το κτίριο, τους κατοίκους του αλλά και το περιβάλλον

Η εφαρμογή της γίνεται ως εξής:

1. Αν δεν υπάρχουν ρύσεις τις δημιουργούμε.
2. Η στεγάνωση γίνεται με αντιριζικό ασφαλτόπανο ολικά κολλημένο αφού πρώτα όλη η επιφάνεια έχει περαστεί με  ασφαλτικό βερνίκι.
3. Ακολουθεί μια διαχωριστική στρώση γεωϋφάσματος και η θερμομόνωση με εξηλασμένη πολυστερίνη.
4. Ειδικό φίλτρο Enkadrein.
5. Ειδικό ελαφρύ μίγμα χώματος και τα φυτά.

Πολλά είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης της τεχνολογίας των φυτεμένων δωμάτων και αφορούν το ίδιο το κτίριο, τους κατοίκους του αλλά και το περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα :

  • Βελτίωση της θερμομόνωσης του κτιρίου τόσο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
  • Παράταση της διάρκεια ζωής της υγρομόνωσης του κτιρίου αφού το προστατεύει από την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασιακές διαφορές.
  • Ενίσχυση της ηχομόνωσης του κτιρίου
  • Πυροπροστασία
  • Αποτελεί χώρο αναψυχής για τους κατοίκους του κτιρίου
  • Μείωση ποσότητας υδάτων απορροής από ισχυρή βροχή με αποτέλεσμα το 10-50% του νερού, αντί να καταλήξει στους υπονόμους, επιστρέφει στο φυσικό του κύκλο
  • Φιλτράρισμα και βελτίωση του αέρα της πόλης
  • Απορρόφηση του θορύβου και της ηλιακής ακτινοβολίας, αμβλύνοντας το φαινόμενο της λεγόμενης «αστικής νησίδας θερμότητας».
  • Άνοδος της αξίας των ακινήτων, λόγω αισθητικής αναβάθμισης.

H κατασκευή θα πρέπει να γίνει με εξειδικευμένα υλικά, τα οποία θα εξασφαλίσουν την μακροβιότητα της στεγάνωσης, την ελαφριά κατασκευή και την υγιή ανάπτυξη των φυτών, τα οποία εγκαθίστανται επάνω σε ειδικό σύστημα αποστράγγισης, με αντιριζική προστασία, σε ειδικό, ιδιαίτερα ελαφρύ εδαφικό υπόστρωμα, ώστε να μην επιβαρυνθεί η κατασκευή με μεγάλα φορτία. Τέλος η επιλογή των φυτών πρέπει να γίνει προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες, τις ανάγκες για άρδευση και λίπανση και τη βιωσιμότητά τους.

Η ΣΤΕΓΑΝΟΜΟΝΩΤΙΚΗ σε συνεργασία με φυτώρια προτείνει και εφαρμόζει ολοκληρωμένες λύσεις που ξεκινούν από τον σχεδιασμό, την μόνωση, την επιλογή των φυτών και την φύτευση τους ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης σε ένα χώρο όχι μόνο ευχάριστο αλλά και απολύτως λειτουργικό.

Δείτε ορισμένες εφαρμογές μας:

[widgetkit id="12" name="ΜΌΝΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ"]

Συμπληρώστε τώρα τη φόρμα επικοινωνίας

ΠΑΝΩ
TOP