ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΑΚΑΚΙ


Είναι μια πλήρης μόνωση χωρίς προβλήματα συστολών - διαστολών που συνιστάται για δώματα πλήρους βατότητας.

Η εφαρμογή της γίνεται ως εξής:

1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας με μηχανικά μέσα (υδροβολή - τρίψιμο,ηλεκτρική σκούπα).

2. Στεγάνωση με δύο τρόπους:

 α- τις πολυουρεθανικές μεμβράνες HYPERDESMO ή

 β- επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα και ασφαλτικό βερνίκι και ασφαλτόπανα ολικά κολλημένα

3. Θερμομόνωση με εξηλασμένη πολυστερίνη 5-7cm.

4. Στρώση ρύσεων τριμμένη, έτοιμη για πλακάκια με τους απαραίτητους αρμούς διαστολής (περιμετρικά).

Σε όλες τις εφαρμογές γίνεται θερμική απεικόνιση της επιφανείας με τη χρήση ειδικής κάμερας πριν και μετά τη μόνωση. Έτσι, πριν την εφαρμογή της μονώσεως επιτυγχάνεται μία πλήρης καταγραφή των θερμικών απωλειών της επιφάνειας, και στο τέλος των εργασιών παρέχεται μια αδιαμφισβήτητη απόδειξη για την αποτελεσματικότητά της.

Συμπληρώστε τώρα τη φόρμα επικοινωνίας

ΠΑΝΩ
TOP