ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΑΚΑΚΙ


Η εφαρμογή της γίνεται ως εξής:

1. Αν δεν υπάρχουν ρύσεις τις δημιουργούμε.

2. Η στεγάνωση που εφαρμόζεται μετά το στέγνωμα της στρώσεως ρύσεων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

 α- τις πολυουρεθανικές μεμβράνες HYPERDESMO ή

 β- επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα και ασφαλτικό βερνίκι και ασφαλτόπανα ολικά κολλημένα

3. Η θερμομόνωση γίνεται με το θερμικό πλακίδιο Fibrotile ή το θερμικό πλακίδιο Polytile.

Σε όλες τις εφαρμογές γίνεται θερμική απεικόνιση της επιφανείας με τη χρήση ειδικής κάμερας πριν και μετά τη μόνωση. Έτσι, πριν την εφαρμογή της μονώσεως επιτυγχάνεται μία πλήρης καταγραφή των θερμικών απωλειών της επιφάνειας, και στο τέλος των εργασιών παρέχεται μια αδιαμφισβήτητη απόδειξη για την αποτελεσματικότητά της.

Συμπληρώστε τώρα τη φόρμα επικοινωνίας

ΠΑΝΩ
TOP